UW MOOT

Pierwsza taka inicjatywa skierowana do studentów lat I - III

Strona głównaEdycja 2016KazusPartnerzyOrganizatorzy Regulamin
Czym jest MOOT?

UW MOOT jest pierwszą tego typu inicjatywą organizowaną przez Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Konkurs wyróżnia się możliwością wzięcia w nim udziału już od pierwszego roku studiów prawniczych na wszystkich wydziałach prawa w Polsce. Jego celem jest promocja alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a także rozwijanie praktycznych umiejętności prawniczych, takich jak zdolności argumentacji i przemawiania. Co więcej, studenci będą mieli szansę wykorzystania zdobytej na studiach wiedzy teoretycznej.

Udział w UW MOOT może także stanowić przygotowanie dla osób zainteresowanych udziałem w tego typu prestiżowych konkursach międzynarodowych. UW MOOT składa się z dwóch etapów - pisemnego i ustnego. Do etapu pisemnego studenci przystępują zorganizowani w dwuosobowe grupy, po zarejestrowaniu się przez formularz dostępny na stronie internetowej. Ich zadaniem będzie przygotować esej, odpowiadając na pytanie zawarte w kazusie, który to organizatorzy zamieszczą na stronie.

Po wyłonieniu najlepszych grup etapu pisemnego, Uczestnikom zostają przydzielone w drodze losowania role powoda lub pozwanego. Etap ustny, czyli właściwe symulacje obrad odbędą się 30 – 31 marca 2017 roku. Składać się będą z ćwierćfinału, półfinału i finału. W kolejnych etapach wyłaniana będzie drużyna, która lepiej zaprezentowała swoje racje przed profesjonalnym składem sędziowskim. Studenci będą musieli przedstawić ustną argumentację zgodną ze swoją rolą, a także przygotować się na spontaniczne pytania ze strony arbitrów.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie UW MOOT.
UW Moot 2017
Partner Merytoryczny
Partnerzy
Sponsorzy
Patroni Honorowi
Patroni medialni
Organizatorzy
Paulina Węgrzynowicz
koordynator ds. merytorycznych
Monika Wiącek
koordynator ds. PR
Daria Dymkowska
koordynator ds. finansowych
Kamila Krzak, Robert Hyżorek, Ewa Gutkowska, Tomasz Dębski, Aleksandra Kulczyk, Michał Tokarz, Hubert Zalewski, Jakub Wilk, Klaudia Dąbkowska, Filip Sobociński, Anna Purchała, Gabriela Niedziałkowska, Max Mahor, Jakub Obuchowski, Jakub Sobotka, Karolina Janczura, Czarek Fiołna, Emilia Wełpa, Elwira Wójcik, Karolina Woźniak, Olga Cabak, Martyna Szczuko, Jan Krupnik, Zuzanna Choińska, Małgorzata Anna Maj, Martyna Kachel
Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji UW

Samorząd Studentów WPiA UW łączy osoby najbardziej zaangażowane w życie wydziału. Na co dzień zajmujemy się koordynacją licznych projektów obejmujących różne obszary uniwersyteckiego życia. Działamy w ramach czterech Komisji Samorządowych: Komisji ds. Dydaktycznych, Kultury, Praktyk oraz Promocji i Organizacji.

Promujemy nasz wydział zarówno na polu ogólnouniwersyteckim, jak nawet poza nim. Robimy to poprzez organizowanie takich wydarzeń, jak ogólnopolski turniej UW MOOT czy wykłady PraWOStart dla licealistów. Dodatkowo, Samorząd intensywnie działa charytatywnie, chociażby przez organizację akcji Student Prawa Mikołajem i koordynacji sztabu WOŚP – Studenci Warszawy. Staramy się zintegrować społeczność wydziału poprzez organizację cyklicznych wydarzeń integracyjnych, takich jak obóz integracyjny w Lidzbarku, Tydzień Adaptacyjny czy też cykl imprez tematycznych. Dbamy także o kulturalny rozwój studentów, organizując rozmaite akcje we współpracy z największymi stołecznymi teatrami i instytucjami kultury. Co więcej, staramy się także ułatwić studentom start w życie zawodowe poprzez organizację różnorakich wydarzeń o tematyce rekrutacji.

Dzięki zaangażowaniu najbardziej ambitnych studentów możemy z powodzeniem stwierdzić, iż to właśnie Samorząd Studentów tworzy i rozwija życie wydziałowe, które toczy się poza wykładami i ćwiczeniami, budując wspólnotę WPiA UW.

www.facebook.com/sswpiauw
www.samorzad.wpia.uw.edu.pl
Kamila Krzak, Robert Hyżorek, Ewa Gutkowska, Tomasz Dębski, Aleksandra Kulczyk, Michał Tokarz, Hubert Zalewski, Jakub Wilk, Klaudia Dąbkowska, Filip Sobociński, Anna Purchała, Gabriela Niedziałkowska, Max Mahor, Jakub Obuchowski, Jakub Sobotka, Karolina Janczura, Czarek Fiołna, Emilia Wełpa, Elwira Wójcik, Karolina Woźniak, Olga Cabak, Martyna Szczuko, Jan Krupnik, Zuzanna Choińska, Małgorzata Anna Maj, Martyna Kachel