UW MOOT

Pierwsza taka inicjatywa skierowana do studentów lat I - III

Edycja 2016Edycja 2017KazusPartnerzyOrganizatorzy Regulamin KonkursuRegulamin Etapu UstnegoKontakt
Czym jest MOOT?

UW MOOT jest jest pierwszą tego typu inicjatywą organizowaną przez Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Konkurs wyróżnia się możliwością wzięcia w nim udziału już od pierwszego roku studiów prawniczych na wszystkich wydziałach prawa w Polsce. Jego celem jest promocja alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a także rozwijanie praktycznych umiejętności prawniczych, takich jak zdolności argumentacji i przemawiania. Co więcej, studenci będą mieli szansę wykorzystania zdobytej na studiach wiedzy teoretycznej.

Udział w UW MOOT może także stanowić przygotowanie dla osób zainteresowanych udziałem w tego typu prestiżowych konkursach międzynarodowych. UW MOOT składa się z dwóch etapów - pisemnego i ustnego. Do etapu pisemnego studenci przystępują zorganizowani w dwuosobowe grupy, po zarejestrowaniu się przez formularz dostępny na stronie internetowej. Ich zadaniem będzie przygotować esej, odpowiadając na pytanie zawarte w kazusie, który to organizatorzy zamieszczą na stronie.

Po wyłonieniu najlepszych grup etapu pisemnego, Uczestnikom zostają przydzielone w drodze losowania role powoda lub pozwanego. Etap ustny, czyli właściwe symulacje obrad odbędą się 12 – 13 kwietnia 2018. Składać się będą z ćwierćfinału, półfinału i finału. W kolejnych etapach wyłaniana będzie drużyna, która lepiej zaprezentowała swoje racje przed profesjonalnym składem sędziowskim. Studenci będą musieli przedstawić ustną argumentację zgodną ze swoją rolą, a także przygotować się na spontaniczne pytania ze strony arbitrów.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w trzeciej edycji UW MOOT.

Harmonogram Konkursu:

31 stycznia 2018 – opublikowanie kazusu

23 lutego 2018 – zakończenie rejestracji

4 marca 2018 – ostateczny termin przesyłania prac pisemnych

23 marca 2018 – ogłoszenie wyników etapu pisemnego

12 kwietnia 2018 – etap ustny (ćwierćfinały i półfinały)

13 kwietnia 2018 – etap ustny (finał)

UW Moot 2018
Partner Merytoryczny
Sponsorzy konkursu
Partnerzy
Patroni Honorowi
Patroni medialni
Organizatorzy
Ewa Gutkowska
organizator główny
koordynator ds. merytorycznych
Martyna Szczuko
koordynator ds. finansowych
m.szczuko@student.uw.edu.pl
Jakub Wilk
koordynator ds. logistycznych
jr.wilk@student.uw.edu.pl
Maria Kozłowska
koordynator ds. promocji
mc.kozlowska@student.uw.edu.pl
Filip Sobociński
koordynator ds. nagród
f.sobocinski@student.uw.edu.pl
Klaudia Kowalczyk, Jan Krajewski, Jakub Obuchowski, Klaudia Nowak, Zuzanna Buszman, Monika Wiącek, Aleksandra Radzikowska, Jakub Babańczyk, Remigiusz Karpowicz, Maria Wiecka, Emilia Wełpa, Natalia Kolasa, Roksolana Baran, Karolina Strzemińska, Emil Antoniak, Zuzanna Łochocka, Oliwia Kalinowska, Kacper Krakowiak, Weronika Judka, Anna Łanina, Tomasz Kozłowski, Kacper Szymczak, Magdalena Bronikowska, Kamil Kwiatkowski, Anna Dulewicz, Bartosz Tokarczyk, Szymon Piotrowski, Edyta Ilcewicz
Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji UW

Samorząd Studentów WPiA UW łączy osoby najbardziej zaangażowane w życie wydziału. Na co dzień zajmujemy się koordynacją licznych projektów obejmujących różne obszary uniwersyteckiego życia. Działamy w ramach czterech Komisji Samorządowych: Komisji ds. Dydaktycznych, Kultury, Praktyk oraz Promocji i Organizacji.

Promujemy nasz wydział zarówno na polu ogólnouniwersyteckim, jak nawet poza nim. Robimy to poprzez organizowanie takich wydarzeń, jak ogólnopolski turniej UW MOOT czy wykłady PraWOStart dla licealistów. Dodatkowo, Samorząd intensywnie działa charytatywnie, chociażby przez organizację akcji Student Prawa Mikołajem i koordynacji sztabu WOŚP – Studenci Warszawy. Staramy się zintegrować społeczność wydziału poprzez organizację cyklicznych wydarzeń integracyjnych, takich jak obóz integracyjny w Lidzbarku, Tydzień Adaptacyjny czy też cykl imprez tematycznych. Dbamy także o kulturalny rozwój studentów, organizując rozmaite akcje we współpracy z największymi stołecznymi teatrami i instytucjami kultury. Co więcej, staramy się także ułatwić studentom start w życie zawodowe poprzez organizację różnorakich wydarzeń o tematyce rekrutacji.

Dzięki zaangażowaniu najbardziej ambitnych studentów możemy z powodzeniem stwierdzić, iż to właśnie Samorząd Studentów tworzy i rozwija życie wydziałowe, które toczy się poza wykładami i ćwiczeniami, budując wspólnotę WPiA UW.

www.facebook.com/sswpiauw
www.samorzad.wpia.uw.edu.pl
Klaudia Kowalczyk, Jan Krajewski, Jakub Obuchowski, Klaudia Nowak, Zuzanna Buszman, Monika Wiącek, Aleksandra Radzikowska, Jakub Babańczyk, Remigiusz Karpowicz, Maria Wiecka, Emilia Wełpa, Natalia Kolasa, Roksolana Baran, Karolina Strzemińska, Emil Antoniak, Zuzanna Łochocka, Oliwia Kalinowska, Kacper Krakowiak, Weronika Judka, Anna Łanina, Tomasz Kozłowski, Kacper Szymczak, Magdalena Bronikowska, Kamil Kwiatkowski, Anna Dulewicz, Bartosz Tokarczyk, Szymon Piotrowski, Edyta Ilcewicz
Skontaktuj się z nami lub zadaj pytanie!

Masz pytanie dotyczące kazusu? Chcesz uzyskać dalsze informacje?
Napisz do nas na uwmoot@gmail.com!